Ledig stilling som kapellan i Åsane prosti med Salhus menighet som tenesetestad

Salhus menighet er ein kyrkjelyd som satsar på ungdom og familiearbeid. Ei spanande stilling med søknadsfrist  4. januar 2016

Vi har fleire ledige stillingar for våren 2016.

Fyrst ut er stillinga som kapellan i Åsane prosti med Salhus menighet som tenestestad. Søknadsfrist 4. januar 2016

 

Stillingar med søknadsfrist 1. februar 2016 er:

  • Sokneprest i Nordfjord med sokna i Eid og Stårheim som tenestestad
  • Sokneprest i Nordfjord prosti med Berle, Bremanger og Frøya sokn som tenestestad
  • Spesialprest for unge i Førde, Sunnfjord prosti

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30