Ledig stilling i Døvekyrkja

Døvekyrkja har ledig stilling som døveprest i Kristiansand og Bergen i Samarbeidsområde VEST - Døveprostiet. Søknadsfrist 4. januar 2016.

Det er ledig en 100 % stilling som døveprest i Samarbeidsområde VEST med tenestestad i Kristiansand (50 %) og Bergen (50 %). Det kan søkast på 100 % stilling lokalisert i Kristiansand med Kristiansand og Bergen som tenestestad. Alternativt kan det søkast på ei 50 % stilling lokalisert i Bergen eller ei 50 % stilling lokalisert i Kristiansand.

Døvekyrkja er lagt under Oslo bispedøme, men sidan denne stillinga delvis er lagt til Bergen, kunngjer vi den på Bjørgvin bispedøme sine nettsider.

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30