Bjørgvin bispedøme har ledig to stillingar i Nordfjord prosti

Det er ledig stilling som prostiprest/sokneprest i Hornindal, Nordsida og Randabygd sokn og Barne- og ungdomsprest i Vågsøy sokn (Måløy by). Søknadsfrist 25. januar 2017

For å sjå fullstendig utlysingstekst kan du følgje linkane under.

Prostiprest / sokneprest    Barne og ungdomsprest 

Eller du kan gå til www.kyrkjejobb.no si side og velje Bjørgvin

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30