Ledig stilling som prostiprest i Åsane prosti

Stilling som prostiprest er lagt ut med søknadsfrist 19. november

Det er ledig ei stilling som prostiprest i Åsane prosti. Presten vil i hovudsak gjere teneste i sokna i Arna og på Osterøy.  Dette vil vere ei prosjektstilling, i første omgang for to år, men der det kan liggje til rette for vidare, fast tilsetjing.

For å sjå fullstendig utlysingstekst sjå link nedst på sida. søknadsfrist 19. november.

Vi har og tre andre stillingar ut med teneste i Skjold, Birkeland og Osterfjorden. søknadsfristen er 5. november.

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30