Ledige stillingar i Bjørgvin bispedøme

Det er tre ledige stillingar i dei to nordligaste prostia i Bjørgvin bispedøme. To stillingar i Nordfjord og ei stilling i Sunnfjord.

Stillingar med søknadsfrist 1. februar 2016 er:

  • Sokneprest i Nordfjord prosti med Eid og Stårheim sokn som tenestestad
  • Sokneprest i Nordfjord prosti med Berle, Bremanger og Frøya sokn som tenestestad
  • Spesialprest for unge i Førde, Sunnfjord prosti

Fullstendig utlysingstekst finn du på kyrkjejobbsida ved å klikke på lenkja.

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30