Ledige stillingar med søknadsfrist i januar 2018

Vi har sju ledige stillingar, ein prost, fire sokneprestar, ein kapellan og ein kyrkjelydsprest, i Bjørgvin bispedøme

Prost i Nordhordland prosti, søknadsfrist 3. januar

Sokneprest i Vesthordland prosti,  Foldnes sokn søknadsfrist 3. januar

Sokneprest i Nordfjord prosti, Eid og Stårheim sokn, søknadsfrist 10. januar

Sokneprest i Nordfjord prosti, Indre Bremanger, søknadsfrist 10. januar

Kapellan i Nordfjord prosti, Vågsøy sokn (Måløy), søknadsfrist 10. januar

Sokneprest i Sunnhordland prosti, Stord sokn, treårig vikariat, søknadsfrist 5. januar

Fullstendig utlysingstekst på Kirkejobb sine sider.

Kyrkjelydsprest/barne – og ungdomsprest, Fitjar sokn, Søknad direkte via heimesida https://kyrkja.no/fitjar innan 5. januar

 Link til stillingsannonsen

 Kapellan i Åsane prosti, Eidsvåg og Biskpshavn sokn vil bli lyst ut med søknadsfrist 18. februar

 

 

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30