Ledige stillingar i Bjørgvin bispedøme, søknadsfrist 26. februar

I Sogn, Hardanger og Voss og Nordfjord har vi nå ledig ulike stillingar. Fellesnemnar er utviklande arbeidsoppgåver og flott natur.

Det er ledig to stillingar i Vik, Sogn prosti. Vi treng sokneprest i Vik og prostiprest/fengselsprest i Vik.

I Hardanger og Voss prosti er det ledig stilling som sokneprest med teneste i Voss fellesrådsområde .

Søknadsfrist for desse stillingane er 26. februar 2017 "Full utlysingstekst"

Nordfjord har ein ledig stilling som barne- og ungdomsprest i Vågsøy/Måløy sokn.

Stillingar som kjem er:

Fana prosti, sokneprest i Slettebakken sokn, Bergen domprosti, sokneprest i Landås prosti og sokneprest i Fridalen sokn.

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30