Sju ledige prestestillingar

Det er ledig fem prestestillingar i Bjørgvin bispedøme med søknadsfrist 9.april. I tillegg har vi to stillingar med søknadsfrist 29. april.

Sokneprest i Husnes og Holmedal sokn - Sunnhordland prosti

Sentrumsprest i Bergen domkirke menighet - Bergen domprosti

Sokneprest i Lindås, Myking og Hundvin sokn - Nordhordland prosti

Sokneprest i Jondal og Utne sokn - Hardanger og Voss prosti

Sokneprest i Fusa sokn - Hardanger og Voss prosti

Sokneprest i Norheimsund - Hardanger og Voss prosti

Sokneprest i Samnanger - Hardanger og Voss prosti

Dialogprest/daglig leder ved Kirkelig dialogsenter Bergen. For denne stillinga følg denne lenka for utlysing og søknad

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30