Fire ledige stillingar i Bjørgvin bispedøme

Det er ledige stillingar i Nordfjord prosti, Bergen domprosti og Fana prosti

Bjørgvin bispedøme har ledig fire stillingar med søknadsfrist 19. april 2017

Barne - og ungdomsprest i Nordfjord prosti, Vågsøy sokn

Sokneprest i Bergen domprosti, Fridalen sokn

Sokneprest i Bergen domprosti, Landås sokn

Sokneprest i Fana prosti, Slettebakken sokn

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30