Ledige stillingar i Bjørgvin

Det er fire ledige stillingar i Bjørgvin bispedømme med søknadsfrist 29.april.

Sokneprest i Vikøy (Norheimsund) sokn og Strandebarm sokn.

Sokneprest i Jondal og Utne sokn

Sokneprest i Samnanger sokn

Sokneprest i Nordhordland med sokna i Gulen, Masfjorden og Solund.

Fullstendig utlysingstekst og elektronisk søknad

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30