Luther øre: Øst for Eden - Hva var det å lage barn etter reformasjonen?

Luther øre på Litteraturhuset 30. november handler om hvordan samfunnet har sett på reproduksjon og familieliv etter reformasjonen.

Martin Luther og reformasjonens teologi gav familieliv og barneavl en ny status i samfunnet. Samtidig ble rollene fastlagt og ekteskapets nødvendighet ble en grunnstamme i den protestantiske kulturen. Hvordan hang familieliv og reproduksjon sammen med det nye synet på frelsen? Hvordan ble kvinnelivet tolket utfra bibelske modeller, som Adam og Eva, og Rachel, Jacobs hustru?

Eivor Andersen Oftestad er aktuell med boken Vi lager barn. Reproduksjon gjennom 500 år. (Frekk Forlag 2016). Boken spør hvordan samfunnet har regulert reproduksjon, og med utgangspunkt i reformasjonstiden har Andersen Oftestad dratt linjene opp til vår egen tid.

Inngang kr. 85/55,– (pensj.)

Billettsalg på Litteraturhusets nettsider 

Luther Øre er en serie i samarbeidet mellom Bjørgvin bispedømemog Litteraturhuset. Biskop Halvor Nordhaug inviterer gjester med innsikt i reformasjonen.

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30