Luther øre: Kva ville Luther? Fekk han det til?

Luther Øre er ein ny serie i samarbeidet mellom Bjørgvin bispedøme og Litteraturhuset. Biskop Halvor Nordhaug inviterer gjester med innsikt i reformasjonen. Professor i kyrkje- og teologihistorie ved NLA Høgskolen i Bergen, Oddvar Johan Jensen, er førstemann ut.

Jensen har hatt Martin Luther og reformasjonen som hovudinteresse sidan studietida på 1970-talet. I 1988 disputerte han ved Universitetet i Oslo med ei avhandling om Luthers lære om Kristi person. Sidan har han arbeidd med ei rekkje spørsmål knytt til den lutherske reformasjonen og det den har hatt å seie i ettertida.

I 2017 skal Luther og reformasjonen markerast over heile verda. Bergen er Norges reformasjonsby og inviterer til Lutherfestdagar 3.–5. mars.

Møtet finn stad 21. september kl. 19.00 - 20.30

Billettsal via Litteraturhuset sine nettsider (sjå link nede på sida).

Inngang: 85/55,– (stud.)

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30