Luther øre: Hvem var Martin Luther?

Martin Luthers masseproduserte reformasjonsskrifter og polemiske talent rystet keiser, pave og samtidens makthavere og forandret Europa. Den prisbelønnede forfatteren Heinz Schilling møter biskop Halvor Nordhaug til samtale om sin kritikerroste biografi: Martin Luther – rebell i en brytningstid.

Heinz Schilling møter biskop Halvor Nordhaug på Litteraturhuset i Bergen, lørdag 5. november kl. 13.

Arrangementet foregår på engelsk og er et samarbeid mellom Bjørgvin bispedømme, Bjørgvin kirkeakademi og Vårt Land forlag.

85/55,– (pensj.)

Etter møtet kan ein kl. 15 få med seg eit møte om biskop Peter Hognestad som frå 1916 var biskop i Bjørgvin. Han var svært oppteken av nynorsk, både allment og særleg som kyrkjespråk, salmespråk, bibelspråk. Deltakarar på det møtet er mellom anna Hanne Ørstavik, Sylfest Lomheim, Helge Simonnes og Halvor Nordhaug.

Luther Øre er ein ny serie i samarbeidet mellom Bjørgvin bispedøme og Litteraturhuset. Biskop Halvor Nordhaug inviterer gjester med innsikt i reformasjonen.

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30