Luther øre: Lutheranere og katolikker - Fra konflikt til fellesskap?

Onsdag 8. februar besøker Søster Else-Britt Nilsen Luther øre på Litteraturhuset for å snakke om fellesskapet mellom lutheranere og katolikker etter reformasjonen.

 Fra konflikt til fellesskap?

Søster Else-Britt Nilsen fra Den katolske kirke er dominikaner, teolog og en veteran i økumenisk arbeid. Hun har vært styreleder for Norges kristne råd, arbeidet som forsker ved Teologisk fakultet, vært stipendiat og professor II ved Menighetsfakultetet. I dag er sr. Else-Britt bl.a. medlem av Den katolsk-lutherske samtalegruppen i Norge og general priorinne for kongregasjonen Notre-Dame de Grâce. Hun er også europeisk koordinator for Dominican Sisters International - et verdensomspennende sammarbeidsorgan for nærmere 30 000 dominikanersøstre. Denne kvelden gjester hun Luther øre.

Pris: 85/55,- (honnør).

Billettsalg på Litteraturhusets sider (se link nederst)

Luther Øre er en serie i samarbeidet mellom Bjørgvin bispedømemog Litteraturhuset. Biskop Halvor Nordhaug inviterer gjester med innsikt i reformasjonen.

Arrangementet er støttet av Fritt Ord.

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30