Luther øre: Reformasjonen og kunsten

Onsdag 15. mars besøker kunsthistoriker Gunnar Danbolt Luther øre på Litteraturhuset i Bergen.  Han skal snakke om reformasjonen og kunsten.

Vår alles kjære kunstformidler, Gunnar Danbolt, har kunstteori og kunstpedagogikk som sine spesialiteter. Han har i skrift og tale spredt kunnskap om kunst og kunstproblemer vedrørende alle historiske epoker. Denne kvelden deler han sin kunnskap og sitt syn på reformasjonen og kunsten.

Pris: 85/55,- (honnør).
Billettsalg på Litteraturhusets sider (se blå boks nedenfor)

Luther Øre er en serie i samarbeidet mellom Bjørgvin bispedøme og Litteraturhuset i Bergen. Biskop Halvor Nordhaug inviterer gjester med innsikt i reformasjonen.

Arrangementet er støttet av Fritt Ord.

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30