Lutheranar på bortebane - video

Tidlegare biskop i Stavanger, Erling J. Pettersen, har erfaring som misjonær i eit slumområde i Brasil. Møtet med frigjeringsteologien forma han mykje, og dette fortalde han om då han gjesta "Luther øre" 15. november.

Sjå videoopptak av samlinga og høyr Pettersen si forteljing, samtalen med biskopen og svar på spørsmål frå salen.

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30