Johan Nordahl Brun-prisen 2017: Konsert til minne om Egon Askvik

Biskopen si mottaking med utdeling av Johan Nordahl Brun-prisen 2017 er ein minnekonsert for Egon Askvik. Alle er velkomne til Korskirken i Bergen 23. april kl. 18.00.

Egon Askvik døydde nyttårsaftan, og fekk difor ikkje teke imot prisen sjølv.  Den vart delt ut under minnesamværet i gravferda.

Minnekonserten vil vera med Egon Askvik sin familie og gruppa askvik5. Det blir dessutan tale ved biskopen og kollekt til Kirkens nødhjelp.

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30