Pilegrimskonferanse i Selje 5. - 7. juni

Livet, legenda, lyset & landskapet er tittelen på ein nasjonal pilegrimskonferanse i Selje 5. - 7. juni 2015. Tema: Kva gjer heilagstadane med oss? Kva gjer vi for å verna skaparverket?

I høve 1000-års minnet for Olav Haraldsson si ilandstiging på Selja inviterer vi deg som er engasjert i pilegrimsarbeid eller miljøspørsmål i bispedøma; tilsett eller frivillig i kyrkje, kommune, organisasjonar og lag.

7. juni feirar vi Skaparverkets dag og startsteg for Klimapilegrim 2105.

Arr. Kyrkjerådet/Nasjonalt kyrkjeleg pilegrimsutval, Bjørgvin bispedøme, Selje kommune.

Bindande påmelding innan 27. mars, sjå link nede på sida.

Sjå link nede på sida for meir informasjon og påmelding

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30