Ledige stillingar i Bjørgvin bispedøme

Det er ledig fire prestestillinger i Fana, Hardanger og Voss, Nordfjord og Åsane prosti.

Sokneprest i Hardanger og Voss prosti med Vikøy (Norheimsund) og Strandebarm sokn som tenestestad. Søknadsfrist 4. september.

Sokneprest i Åsane prosti med Salhus sokn som tenestestad. Søknadsfrist 4. september.

Sokneprest i Nordfjord prosti med Eid og Stårheim sokn som tenestestad. Søknadsfrist 4. september.

Kapellan i Fana prosti med Skjold sokn som tenestestad. Søknadsfrist 7. september.

Ledig stilling i Nordhordland kjem.

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30