Tilsetting i Bjørgvin bispedømeråd 24. oktober 16

Bispedømerådet tilsette i møtet 24. oktober prost i Fana prosti og Sokneprest i Hardanger og Voss prosti med sokna i Voss kommune som tenestestad

I sak 62/16, prost i Fana prosti

    Kristin Sævik Litlere har fått tilbod om stillinga.

I sak 63/16, Sokneprest i Hardanger og Voss prosti med sokna i Voss kommune som tenestestad

    Kjersti Brakestad Boge har fått tilbod om stillinga.

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30