Etterutdanning våren 2017

Det ligg nå utlysing av eit kurs som prestar tilsett av Bjørgvin bispedøme kan søkje på.

Bispedømet er i gang med vidareutdanning i 2016 for alle prestar i Bjørgvin bispedøme innan Luthersk teologi. Nå er det tid for å søkje på vidareutdanning med oppstart våren 2017 gjennom REU og Kompetansekartet.

Vi ber om at de søkjer innan 10. mars. 2016. Det er eitt kurs med oppstart våren 2017, kurset PKU Lovisenberg. Du kan følge lenka under.

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30