Offentleg søkjarliste for stillingar i Vesthordland og Sunnhordland

Mange har søkt prestestilling i Vesthordland og Sunnhordland prosti. Tilsetjing skjer i møte for Bjørgvin bispedømeråd 7. februar 2018.

Sokneprest i Vesthordland prosti med Foldnes sokn som tenestestad

Offentleg søkjarliste:

Bruun, Mikael (27), M, sokneprest, Sogndal

Eide, Vetle Karlsen (46), M, prestevikar / sokneprest, Ågotnes

Gammelsæter, Marianne Bergsjø (54), K, dialogprest, Knarrevik

Küspert, Hans-Christian (28), M, teologistudent, Bergen

Mjeldheim, Aage (52), M, teologistudent, Hauglandshella

Tveten, Maria (39), K, kyrkjelydsprest, Fjell

Kandidaten trukket seg (logg) ***** **** *****, *****

Sokneprest i Sunnhordland prosti med Stord sokn som tenestestad (3-årig vikariat)

Offentleg søkjarliste:

Helberg, Magnhild Handeland (63), K, sokneprest Vardø

Oma, Olav Johannes (49), M, sokneprest, Fitjar

Josifovic, Slavisa (50), M, assistent, Oslo

Lydersen, Fríðleif (41) M, kyrkjelydsprest, Fitjar

Mjeldheim, Aage (52) M, teologistudent, Norge

ein søkjar har trekt søknaden sin

 

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30