Offentleg søkjarliste til stillingar som sokneprestar i Nordfjord prosti og spesialprest i Sunnfjord prosti.

Til dei ledige stillingane i Nordfjord og Sunnfjord prosti har vi desse søkjarane

Offentleg søkjarliste til stillinga som sokneprest i Nordfjord prosti, Berle, Bremanger og Frøya sokn.

  • Søkjar trekt seg

Offentleg søkjarliste til stillinga som sokneprest i Nordfjord prosti, Eid og Stårheim sokn.

  • Søkjar trekt seg
  • Arne Bøe (52) M
  • Knut Vidar Soltveit (55) M
  • Unntatt offentlighet M

Offentleg søkjarliste til stillinga som spesialprest i Sunnfjord prosti, Førde sokn

  • Daiana Carla Luiz (29) K
  • Erling Nydal (49) M

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30