Offentleg søkjarliste til fire ledige stillingar i Bjørgvin Bispedøme

Bispedømerådet skal i møte 4. juni gjera tilsetjing i fleire prestestillingar. Her er søkjarlistene.

Sokneprest i Jondal og Utne sokn

Fuldseth, Vegard (44) M

Mrusek, Carsten (44) M

 

Sokneprest i Vikøy og Strandebarm sokn

Fuldseth, Vegard (44)

Haugevik, Karla (67)

Le, Thuong (56) M

Mrusek, Carsten (44) M

 

Sokneprest i Samnanger sokn

Fuldseth, Vegard (44) M

Haugevik, Karla (67) K

Le, Thuong (56) M

Torsvik, Raymond Cato (40) M

Vogel, David (39) M

 

Sokneprest i Nordhordland prosti med sokna i Gulen, Masfjorden og Solund som tenestestad

Fuldseth, Vegard (44) M

Haugevik, Karla (67) K

Linde, Jens (52) M

 

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30