Offentleg søkjarliste til tre stillingar i Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin bispedømeråd skal i møtet den 19. oktober gjere tilsetjing i fleire stillingar. Her er søkjarlistene.

Sokneprest i Åsane prosti med Salhus sokn som tenestestad

Forstrønen, Bernt (46) M, Kapellan

Hobbel, Arne J (63) M, Vikar for sokneprest

Lydersen, Fridleif (38) M, Sokneprest

Olsen, Ole (65) M,  Sokneprest

 

Sokneprest i Nordfjord prosti med Eid og Stårheim sokn som tenestestad

Ein søkjar unnateke offentlegheit

 

Kapellan i Fana prosti med Skjold sokn som tenestestad

Hop Fjæreide, Kari (29) K, Prostiprest

Hunsager, Martin Aalen (35) M, Kapellan

Lydersen, Fríðleif (38) M, Sokneprest

Ottesen, Marte Håberg (28) K, Spesialprest

Petersen, Ingrid (25) K, Lærar i barneskulen

Randversson, Randver Þorvaldur (57) M, Vaktmann

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30