Offentlege søkjarlister til 4 prestestillingar i Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin bispedømeråd har lyst ut fire stillingar som hadde søknadsfrist i november 2017. Her er offentleg søkjarliste til kvar av stillingane.

Sokneprest i Nordhordland prosti med Osterfjorden og Mo sokn som tenestestad

Thorbjørn Aamli (56), sokneprest, Frekhaug

Jon Zimmermann (31), kapellan, Hjelmås

Stein Hugo Fykse (47), sokneprest, Askvoll

Aage Mjeldheim (52), student, Hauglandshella


Sokneprest i Fana prosti med Skjold sokn som tenestestad

Thala Juul Holm (58), provst, Skærbæk (Danmark)

Aage Mjeldheim (52), student, Hauglandshella

Kristin Lødøen Hope (54), kapellan, Bergen

Marianne Bergsjø Gammelsæter (54), dialogprest/daglig leder, Knarrevik

Eiel Holten (49), kapellan, Rådal

Harald Pedersen Fylling (63), sokneprest, Rognan


Sokneprest i Fana prosti med Birkeland sokn som tenestestad

Thala Juul Holm (58), provst, Skærbæk (Danmark)

Kjersti Gautestad Norheim (43), kapellan, Nesttun

Aage Mjeldheim (52), student, Hauglandshella

Kristin Lødøen Hope (54), kapellan, Bergen

 

Prostiprest i Åsane prosti med sokna i Arna og Osterøy som tenestesta

Marthe Kristine Østerud (25), student, Stavanger 

Håkon Økland Kinsarvik (28), student, Frekhaug

Aage Mjeldheim (52), student, Hauglandshella

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30