Offentlege søkjarlister

Bispedømerådet skal i møte 2. mars gjera tilsetjing i fleire prestestillingar. Her er søkjarlistene.

Kapellan i Løvstakksiden

Gulbrandsen, Hans Arne (38) M, Pastor

Hope, Kristin Lødøen (51) K, Sentrumsprest

Kringlebotten, Kjetil (31) M, Vikarierande sokneprest

Rise, Øyvind (37) M, Seniorrådgiver i Bispemøtet

Skauge, Steinar Sneås (33) M, Undervisningsprest

 

Prostiprest i Nordfjord

Grande, Ann Kristin Avdem (41) K, Prostiprest,

Koppen, Henny Marie (59) K, Høgskulelektor

Kringlebotten, Kjetil (31) M, Vikarierande sokneprest

 

Sokneprest i Aurland sokn

Ikkje offentleg, kvinne

Gulbrandsen, Hans Arne (38) M Pastor

Hausberg, Jermod Ove (64) M Sokneprest

 

Sokneprest i Kvinnherad, Ænes, Åkra, Ølve,

Hatlestrand og Varaldsøy sokn,

Kringlebotten, Kjetil (31) M Vikarierande sokneprest

Le, Thuong (56) M Prest (Pastor)

 

 

Sokneprest i Husnes og Holmedal

Blir lyst ut på nytt.

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30