Oppstart for nye Bergensdalen prosti

Eit heilt nytt prosti i Bergen, Bergensdalen prosti, trer i funksjon 1. oktober. Frå same dato vil den nye prosten, Anne Mathilde Klare, starta si teneste. Innsettingsgudsteneste blir 29. oktober.

Bjørgvin bispedømeråd vedtok i møte 13. juni 2016 å opprette eit nytt prosti i Bergen. Prostiet skal liggja i «Bergensdalen» og vil dekka nokre av sokna som i dag tilhøyrer domprostiet og Fana prosti.

Følgjande sokn vil frå og med okotber 2017 inngå nye Bergensdalen prosti: Landås, Slettebakken, Storetveit, Bønes, Årstad, Fridalen, Løvstakksiden, Fyllingsdalen og Sælen.

15. juni 2017 vedtok Bjørgvin bispedømeråd å tilsetje Anne Mathilde Klare i stillinga som prost i Bergensdalen prosti. Ho kjem frå stillinga som sokneprest i Drøbak, er 56 år og kjem opprinneleg frå Bergen.

Sundag 29. oktober kl. 19 vert det innsetjingsgudsteneste for den nye prosten i Storetveit kyrkje. Storetveit sokn vert òg prostesete for Bergensdalen prosti.

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30