På troen løs med Human-Etisk forbund

Onsdag 9. desember kl. 19 er det tid for et nytt møte i serien "På troen løs". Kveldens gjest er Kristin Mile, generalsekretær i Human-Etisk Forbund.

Tema for samtalen er "Religionens plass i det offentlige rom." - Her er det grunn til å rekne med eit betydeleg spenn i meiningar, og eit tilsvarende engasjement. Det er lurt å sikre seg billett i forkant, seier biskopen.

På troen løs er ein møteserie der biskop Halvor Nordhaug ønskjer å sleppe trua laus frå kyrkja sine indre rom og utsette den for spørsmål, kritikk og forsvar. I løpet av ti samtalar vil han møte tvilarar, truande, ateistar og alt i mellom. Fast moderator er Håvard Nyhus, kommentator i Bergens Tidende og Vårt Land.

Serien er støtta av Fritt Ord.

75/45,– (stud.)

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30