På trua laus - Religionen sin plass i det offentlege rom

Høyr lydopptak frå "På trua laus" 9. desember - Møte med Kristin Mile, Human-etisk forbund.

Biskop Halvor Nordhaug og generalsekretær i Human-etisk forbund, Kristin Mile, møttes til debatt om relgionens plass i det offentlege rom på Litteraturhuset i Bergen 9. desember 2015. 

Aktuelle tema var bl.a. tilhøvet mellom religionsfridom og likebehandling mellom ulike livssyn og presteteneste på sjukehus, sjukheimar, i forsvaret og fengsel.

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30