Korleis forkynna det språklause - lydopptak

Høyr lydopptak frå "På trua laus" 14. oktober - Møte med Hanne Ørstavik.

Korleis kan ein setja ord på Gud?  Det var tema i samtalen "På trua laus" på Litteraturhuset i Bergen 14. oktober . Mariakirkens alterbilete var også tema i løpet av samtalen. Sjå foto av dette nedst på sida. Samtalen kan du no oppleva på nytt som lydopptak. 

Lydopptaket er gjort av Litteraturhuset i Bergen, som også har lagt opptaket ut i sin podcast-serie.

"På trua laus" er ein møteserie der biskopen ønskjer å sleppe trua laus frå kyrkja sitt indre rom og utsetje den for spørsmål, kritikk og forsvar. I løpet av ti samtalar vil han møte tvilarar, truande, ateistar og alt i mellom. Fast moderator er Håvard Nyhus, mellom anna kommentator i Bergens Tidende og Vårt Land. Serien er støtta av Stiftelsen Fritt Ord. 

Neste møte i serien blir 19. november. Då kjem redaktør Vebjørn Selbekk. Tema :"Er det håp for Den norske kirke?"

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30