Er det håp for Den norske kyrkja?

Høyr lydopptak frå "På trua laus" 19. november - Møte med redaktør Vebjørn Selbekk.

Kyrkja er lekk i begge endar – både liberale og konservativeVebjørn Selbekk, redaktør i avisa Dagen, bryt med denne trenden og tok for fem år sidan eit aktivt val om å melde seg inn i Den norske kyrkja. Korleis kan kyrkja bevare sin relevans i eit etter-kristent samfunn? Og kor store motsetnader kan kyrkja romme?

Selbekk er sjefredaktør i Dagen.

Lydopptaket er gjort av Litteraturhuset i Bergen, som også har lagt opptaket ut i sin podcast-serie.

"På trua laus" er ein møteserie der biskopen ønskjer å sleppe trua laus frå kyrkja sitt indre rom og utsetje den for spørsmål, kritikk og forsvar. I løpet av ti samtalar vil han møte tvilarar, truande, ateistar og alt i mellom. Fast moderator er Håvard Nyhus, mellom anna kommentator i Bergens Tidende og Vårt Land. Serien er støtta av Stiftelsen Fritt Ord. 

 

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30