Biskopen preika då Arna kyrkje fylte 150 år

Biskopen starta preika i Arna kyrkje på jubileumsgudstenesta 2. søndag i advent med å fortelja om eit mogeleg bønesvar under cupfinalen i 1966.

Arna menighet markerer i år 150-års jubileet for kyrkja si og på jubileumsgudstenesta den 6. desember var det biskop Halvor Nordhaug som preika. Preiketeksten er henta frå Johannes 16, 21-24. Gudstenesta vart også overført i NRK radio. Sjå link til preika og radiosendinga nedst på denne sida.

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30