Pilegrim rett vest

Soknepresten i Selje har teke på seg pilegrimsskoa mange gonger. No har det blitt bok av vandringar og møte med menneske i Aust-Tyskland.

Sokneprest Kari Leine Balog gjev i boka "Pilegrim rett vest" innblikk i det å vera pilegrim, og å vera det i Luthers land, i det tidlegare DDR. Der fann ho den økumeniske pilegrimsvegen mot Santiago de Compostela i Spania. Det er ein pilegrimsveg der ein lett kan finna herberge, anten hjå private eller i kyrkjer. 

Framside til boka Pilegrim rett vest

Kari Leine Balog legg inn mange gode ord for pilegrimslivet. "Det skal så lite til - stig berre litt til sides frå den travle motorvegen og kvardagslivet - så er eventyret der. Det er ikkje alltid mange meter mellom bilvegen og pilegrimsvegen, ofte er dei samanfallande, men likevel er det som dei tilhøyrer kvar si verd. Eg unner alle å finna den vegen - i seg sjølv og i naturen," skriv pilegrimspresten som heime i Noreg er engasjert i utvikling av Sunnivaleia frå Florø/Kinn til Selje. 

 

Arbeidet med boka Pilegrim rett vest - med vandresko i Luthers land, er støtta av Bjørgvin bispedømeråd.

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30