Reformasjonen og kunsten - video frå Luther øre

Foredrag ved professor em. Gunnar Danbolt om Luther, reformasjonen. Samtale med biskop Halvor Nordhaug og spørsmål frå publikum. Opptak frå møte i serien "Luther øre" på Litteraturhuset 15. mars 2017.

Gunnar Danbolt har kunstteori og kunstpedagogikk som sine spesialitetar. Han har i skrift og tale spreidd kunnskap om kunst og kunstproblem vedrørande alle historiske epoker.

Arrangementet var i regi av Bjørgvin bispedøme og Litteraturhuset, og var støtta av Fritt Ord.  Neste møte i serien Luther øre blir 5. april. Då kjem Frank Aarebrot for å snakka om "Jeg og Luther". 

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30