Video om reformasjonsbyen Bergen

Den 4. mars 2017 kjem reformasjonsbussen til Bergen på sin turné til 68 reformasjonsbyar i Europa. No er det laga ein video som presenterer Bergen i denne bussen.

For video in English, see link below.

Sjå også link til norsk video med engelsk teksting.

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30