SalmeFest

Reformasjonsbyen Bergen 2017 inviterer alle interesserte kor og songarar til å bli med på SalmeFest og AllSalmeSang i Bergen 3. og 4. mars 2017.

Fredag 3. mars blir det SalmeFest i Bergen domkirke kl. 19.00-21.00. Ein kveld med flott korsang og allsang. Kora syng to salmar kvar og deltek så i allsangen som publikumarar. Meld gjerne på solistinnslag! Gro Anthun leiar det heile saman med musikarane Vidar Eldholm og Sigurd Melvær Øgaard.

For enkeltpersonar som ikkje er med i eit kor, blir det høve til å syngja i eit spontant prosjektkor.  Du får 2-3 songar tilsendt på e-post og vert invitert til øving kl. 17 – 18

Laurdag 4. mars 2017 blir det SalmeStafett og AllSalmeSang på Torgalmenningen kl. 12.00 - 14.00. AllSongen vandrar rundt Torgalmenningen med trøorgel og kor, fram til Jubileumsopninga på scenen kl. 13.

Påmelding snarast, og innan 15. februar 2017.

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30