Krafttak for misjon - utfordring til alle kyrkjelydar

Biskopen i Bjørgvin oppmodar alle kyrkjelydar til å bli med på eit krafttak for våre søsken i andre delar av verda: Gje 5.000,- ekstra til dykkar misjonsprosjekt eller til valfri SMM-organisasjon i juni!

Aksjonen "Krafttak for misjon - saman som kyrkje i heile verda" er ein felles solidaritetsaksjon som no breier seg frå bispedøme til bispedøme. Aksjonsperiode: 1. pinsedag – St. Hans i år. Målet er at kvar kyrkjelyd prøver å bidra med minst 5000 kr for å hjelpa våre kristne søsken rundt om i verda

- I år er vår internasjonale "familie" hardt råka. Korona-pandemien går ut over oss alle, men særleg «desse mine minste»; menneske som frå før manglar det meste. Våre søsterkyrkjer lid. Vi kan ikkje sitje og sjå på at dette skjer utan å gjere noko. La pinsa 2020 bli ein pinsefest der vi viser våre søsterkyrkjer at vi høyrer saman, skriv biskopen i eit brev som i desse dagar går ut til alle sokn i Bjørgvin. 

Kyrkelydane kan anten gje direkte til aksjonen ved å bidra til ein eller fleire av SMM-organisasjonane, eller ved å gje eit ekstraordinært bidrag til kyrkjelyden sin misjons-avtale. 

Saman som kyrkje – saman som organisasjonar
I denne solidaritetsaksjonen arbeidar vi saman med dei andre bispedøma i Noreg og SMM (Samarbeid Menighet og Misjon). SMM er eit samarbeid mellom Den norske kyrkje og desse organisasjonane: Det Norske Misjonsselskap, Misjonsalliansen, Normisjon, Den Norske Israelsmisjon, HimalPartner, Areopagos og Stefanusalliansen. Organisasjonane er til stades i nokre av dei landa som er hardast råka av pandemien. Gjennom sitt nettverk har dei heilt andre føresetnader enn oss i Noreg til å møte nauda i form av eit viktig diakonalt hjelpearbeid. På denne måten er vi med å gjere ein skilnad i over 40 land.

Kva må kyrkjelyden gjere for å ta del i aksjonen?
Kyrkjelyden må gjere to ting for å bli med:

  1. Registrer kyrkjelyden her (det er ei enkel registrering): https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5468960&sid=z6GMUS517F
  2. Bidra. Her er tre døme på korleis bidra:
    a) gjennom kyrkjelyden sitt misjonsprosjekt – ekstra bidrag
    b) ekstra offer/kollekt til valfri SMM-organisasjon.
    c) andre tiltak: misjonsløp, basar, utsal mm til inntekt for valfri SMM-organisasjon.

Bruk kontonummer eller VIPPS-nummer til organisasjonane for å overføre gåvene. Husk merke innbetalinga: «Saman som kyrkje i heile verda - Bjørgvin».

Her er oversikt over organisasjonar med respektive kontonummer og VIPPS-nummer:

Organisasjon Bankkontonr. Vipps-nr. Heimeside
NMS
8220 02 85057 10932 www.nms.no
Misjonsalliansen
3000 16 00040 10590 www.misjonsalliansen.no
Normisjon
1503 02 13537 598406 www.normisjon.no
HimalPartner
3000 15 47107 15521 www.himalpartner.no
Stefanusalliansen
3000 14 57922 19013 www.stefanus.no
Israelsmisjonen
3000 15 24425 19333 www.israelsmisjonen.no
Areopagos
9053 05 22325 www.areopagos.no

Andre ressursar
Sjå elles her for oppdatert informasjon om aksjonen:

Felles aksjonside
Facebook

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Logo Miljøfyrtårn

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00. For tida når du oss berre på telefon fordi alle har heimekontor. Telefontid: 09.00-14.30

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"