Seminar om kristen meditasjon

Kirkelig dialogsenter Bergen inviterer, i samarbeid med Areopagos til seminar om kristen meditasjon fredag 28. og lørdag 29. oktober i Bergen.

Yoga, ulike former for kontemplasjon og meditasjon har dei siste åra blitt særs populært. Også i kyrkjelege miljø er dette etterspurt, og då med bakgrunn i kristen spiritualitet og praksis. Kyrkjeleg dialogsenter inviterer difor til seminar med teolog og forfatter Anna Ramskov Laursen. Ho har gjennom mange år fordjupa seg i kristen spiritualitet og meditasjonspraksis, og er utdanna meditasjonsleiar. Seminaret inneheld føredrag, smakebitar på ulike meditasjonsformer og praksis. Som deltakar treng du ikkje ha prøvd meditasjon tidlegare!

Påmelding snarast!

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30