Desse vil bli avdelingsleiar/personalsjef

Offentleg søkjarliste for stilling som avdelingsleiar / personalsjef ved Bjørgvin bispedømekontor.

1. Fagertveit-Aakre, Margit, HR Coordinator

2. Kvinne, ikkje offentleg

3. Mann, ikkje offentleg

4. Olsen, Christer, personalrådgjevar  

5. Engmark, Njål Alvar, sokneprest

6. Waaler Halstensen, Cathrine, avdelingsleiar

7. Paulsen, Torgeir,  kyrkjeverje

8. Rong, Solfrid, økonomisjef

9. Monsen, Heidi Karin, student/prosjektleiar

10. Vikenes, Else-Kristin Foss, fagdirektør

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30