Søkjarliste til stilling som spesialprest i Nordhordland prosti

Det er tre søkjarar til ledig stilling i Nordhordland prosti med Alversund, Seim og Lygra sokn som tenestestad

Kari Burke Romarheim, pastor, USA

Torbjørn Sæle, prest, Oslo

Hanne Kanchan Zimmermann Ølberg, prest, Hordaland

Tilsetting i Bjørgvin bispedømeråd 24. november 2015

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30