Offentleg søkjarliste til stillinga som prost i Bergensdalen prosti

Det var 7 søkjarar til stillinga som prost ved søknadsfrist. Ein søkjar har trekt søknaden sin.

Forstrønen, Bernt (47), M, Sokneprest Salhus menighet Bergen 5113 Tertnes, Norge

Hellesøy, Arild (56), M, Prost i Hardanger og Voss prosti 5710 Skulestadmo, Norge

Hope, Kristin Lødøen (54), K, Kapellan/prest i Løvstakksiden 5067 Bergen, Norge

Klare, Anne Mathilde Garmann (56) K Sokneprest i Drøbak og Frogn Menighet 1440 DRØBAK, Norge

Mazurek, Mateusz (29) M 5216 Lepsoy, Norge

Unntatt offentlighet, M ***** **** *****, *****

Kandidaten trukket seg (logg) ***** **** *****, *****

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30