Offentleg søkjarliste, rådgjevar for inkluderande kyrkjeliv - Bjørgvin bispedømekontor

Offentleg søkjarliste på stillinga som rådgjevar for inkluderande kyrkjeliv på Bjørgvin bispedømekontor. Tilsetjing i Bjørgvin bispedømeråd 17.februar

Aspenes, Moushumi E N, lærar /tolk

Bildøy, Jostein, fylkessekretær

Ekerhovd, Tone, menighetspedagog

Hana, Lars, døveprest

Le, Thuong, prest (Pastor)

Nygård, Øivind, miljøarbeider

Nævdal, Jon Funder, gravferdskonsulent

Skauge, Steinar Sneås, undervisningsprest

Ingen offentleg innsynsrett, M ***** **** *****, *****

Ingen offentleg innsynsrett, K ***** **** *****, *****

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30