Offentleg søkjarliste til stillinga som kapellan i Åsane prosti, Salhus sokn

Det er seks søkjarar til stillinga som kapellan i Åsne prosti med Salhus sokn som tenestestad. Tre kvinner og tre menn.

 

Søkjarliste:

Martin Aalen Hunsager

Håkon Svensson Kinsarvik

Jørgen Skogestad Kleiven

Hanne Kanchan Zimmermann Ølberg

Gudrun Sofie Østhassel

Hanne Punsvik Øygard

Tilsetting vert 28. januar.

 

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30