Offentleg søkjarliste til stilling som sokneprest på Voss

Det er to søkjarar til stillinga som sokneprest på Voss.

  • Kjersti Brakestad Boge (43), kapellan på Voss
  • Raymond Cato Torsvik (42), sokneprest i Vennesla

Tilsetting  i Bjørgvin bispedømeråd 24. oktober 2016.

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30