Søkjarlister til prestestillingar i Bergen

Det skal tilsetjast sokneprestar i sokna Fridalen, Slettebakken og Landås. No er søkjarlistene offentlege.

Søkjarar til stilling som sokneprest i Slettebakken.

Fozia, Hellida Emmanuel, K (48), Bergen

Gammelsæter, Marianne Bergsjø, K (53),Knarrevik

Hunsager, Martin Aalen, M (36), Bergen

Kaldestad, Knut, M (62), Straume/Lanzarote

Moe, Bjørn (59), M (59), Søreidgrend

Nese, Bjarte, M (38), Åsneset

Olsen, Halvar Lende, M (32), Bogota

Sæther, May Helen, K (46), Kongsvinger

Wolstad, Helle Maria, K (53), Fyllingsdalen

Ikkje offentleg, M

 

Søkjarar til stilling som sokneprest i Landås 

Aagaard, Åse Kristin Nøkling, K (50), Eidsvågneset

Gammelsæter, Marianne Bergsjø, K (53), Knarrevik

Kaldestad, Knut, M (62), Straume/Lanzarote

Møgster, Michal, M (58), Hauglandshella

Nese, Bjarte, M (38), Åsneset

Sæther, May Helen, K (46), Kongsvinger

Wolstad, Helle Maria, K (53), Fyllingsdalen

 

Søkjarar til stilling som sokneprest i Fridalen 

Aagaard, Åse Kristin Nøkling, K (50), Eidsvågneset

Gammelsæter, Marianne Bergsjø, K (53), Knarrevik

Hope, Kristin Lødøen, K (53), Bergen

Kaldestad, Knut, M (62), Straume/Lanzarote

Moe, Bjørn (59), M (59), Søreidgren

Nese, Bjarte, M (38), Åsneset

Olsen, Halvar Lende, M (32), Bogota

Skarsten, Rose-Marie, K (45), Bergen

Stubhaug, Oddbjørn, M (42), Bergen

Sæther, May Helen, K (46), Kongsvinger

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30