Søkjarlister til fire stillingar i Bjørgvin bispedøme

Søknasdsfristen er ute og vi har søkjarar til to stillingar i Nordfjord og to stillingar i Sogn

Sogn prosti, Sokneprest i Aurland sokn

Johannes Noord, (38) M, Arbetsledande komminister, Umeå, Sverige

Sogn prosti, Sokneprest i sokna i Vik

Slavisa Josifovic, (50) M, prestevikar, Oslo,

Amorelius, Eric (54) M, Sogneprest i Osen og Roan menigheter, Roan,

Nordfjord prosti, Sokneprest i Selje, Leikanger og Ervik sokn

Beate Folkestad Osdal, (46) K, kateket, Flatraket,

Eli-Johanne Rønnekleiv, (51) K, Teolog, Bergen,

Eric Amorelius, (54) M, Sogneprest i Osen og Roan menigheter, Roan,

Kristine Elisabet Berg, (46) K, Kapellan Ottestad, Hamar,

Nordfjord prosti, Barne og Ungdomsprest i Vågsøy sokn

Slavisa Josifovic, (50) M, prestevikar, Oslo,

Ausra Zalieckiene, (25) K, medarbeider, Florø,

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30