St. JakHUB - jobb i eit spennande ungdomsmiljø!

St. Jakob kirke i Bergen og Bjørgvin bispedøme tilbyr jobb i eit spennande og kreativt ungdomsmiljø.

Tilbodet passar for unge vaksne som har studier eller jobb ved sidan av, eller det kan kombinerast med studier på NLA. Søkndadsfrist er 1. juni. Dette er del av eit prosjekt som har fått namnet St. JakHUB. Sjå full presentasjon av tilbodet i vedlagde utlysing.

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30