Stiftskalender våren 2015

Stiftskalenderen - eit oversyn over arrangement for kyrkjeleg tilsette og kyrkjelydar i Bjørgvin bispedøme er sendt alle kyrkjekontora. Her er eit oversyn over arrangementa. Merk at dato for Ungdomstinget (17. - 19. april) vart bestemt etter at kalenderen var trykka.

Arrangementa blir etter kvart lagt ut som hendingar i kalenderen.

KONFERANSAR, KURS OG FAGDAGAR
■ Kurs for nytilsette i trusopplæringa i Bergen.
Bergsdalen, 12. - 13. januar
■ Stiftsturné «Lat livet vinne» - om misjon og diakoni i ei ny tid.
Sogndal, 14. januar
Voss, 15. januar
■ Kurs for nytilsette i trusopplæringa. (For alle utanom Bergen).
Bergsdalen, 9. - 10. februar
■ Valkurs for Bergen.
Grand Hotel Terminus, 9. februar
■ Grøne prostikontaktar og diakonane – fellessamling.
Bergen, februar/mars
■ Frukostmøte for diakoni
Haraldsplass, 6. mars
■ Leiarkonferanse for kyrkjeverjer og prostar. Tema: Samhandling i endringsprosessar.
Hotell Scandic Neptun,
Bergen, 10. mars
■ Ungdomsleiarkonferanse.
Tema: Sjå, eg skaper noko nytt.
NLA, 12. - 13. mars
■ Ungdomstinget i Bjørgvin
St. Jakob - Ung katedral, 17. - 19. april
■ Biskopens mottaking.
Utdeling av Johan Nordahl Brun-prisen. Ope for alle.
Korskirken, Bergen, 19. april
■ Fagdag, kyrkjeleg undervisningsforbund
Bergen, 8. mai
■ Frukostmøte for «Diakoni i Bjørgvin»
Haraldsplass, 5. juni
■ Nasjonal pilegrimskonferanse.
Arr: Kyrkjerådet, Bjørgvin bispedøme og Selje kommune. Selje, 5. - 7. juni
■ Miljøpilegrim, nasjonal markering ulike stader i landet, 30. juni - 15. juli
■ Stiftsmøte
Ulvik, 25. - 27. august
■ Kyrkjeval
13. – 14.. september

MØTE
■ Bispedømerådsmøte
17. februar
2. mars
24. mars
12. mai
4. juni
■ Kyrkjemøtet
9. - 15. april
■ Prostemøte
4. - 6. februar
9. - 11. mars
1. - 3. juni
VISITASAR
■ Åsane 28. januar - 1. februar
■ Salhus 3. - 8. mars
■ Vågsøy 18. - 22. mars
■ Askøy 5. - 10. mai

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30