Stort engasjement på Ungdomstinget 2016

Rundt 70 hadde møtt fram på opninga av Ungdomstinget i Bjørgvin 11-13 mars. Tema var nåde.

Det heile starta med ei «Puslespill»-gudsteneste, som er eit nyutvikla konsept i St.Jakob for ungdom, ein gong i månaden. Her deltok Olsvik Ten Sing, Kristina Nomme preika og Ingrid Nyhus var liturg. Medlemer frå ungdomsrådet deltok også.

Tema for årets ungdomsting var nåde

På laurdag var det 20 delegatar og observatørar som arbeidde speiselt med desse 3 sakene :

«Å forstå nåde», «Nåde for syndaren» og «Nåde og misjon». Lenkjer til tekstane som blei vedtekne finn du nedst på sida.

Nye medlemer i ungdomsrådet: Runar Larsen fra Sveio, Ane Marte Warvik frå Førde, Sigrid Straume Normann fra Stamsund, Vara: Rakel Fjelltveit fra Bønes, og Kija Eline Falkanger frå Arna.

Frå før sit desse: Marte Elise Eide fra Stord, Lars Jakob Flatekvål fra Voss og Tove Anine Myhre Nielsen, Sveio/Førde.

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30